2018 Yılı Görevde Yükselme Sınavı Duyurusu

Diyanet İşleri Başkanlığından taşra teşkilatında münhal bulunan; aşağıda sınıfı, unvanı ve adedi belirtilen kadrolara görevde yükselme sınavıyla kurum içi naklen atama yapılacaktır.

I- BAŞVURU ŞARTLARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sayfa 1 / 6

 

II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

 

 

 

 

(https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav) üzerinden başvurularını gerçekleştiren ve 23.07.2018 tarihinde DİBBYS üzerinden isimleri ilan edilen adayların ayrıca yazılı sınav için 28 Ağustos-7 Eylül 2018 tarihlerinde (aday.ankara.edu.tr) adresi üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir.

 

 

 

III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

 

 

 

Engelli adaylar:

IV- SINAVIN ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve SINAV KONULARI

 

konularından 100 tam puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

 

 

V- DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI

 

 

 

başarı sıralamasında öncelik verilecektir.

VI- İTİRAZLAR

 

Döner                   Sermaye                   İşletmesi                    Sınav                   Yönetim                   Merkezi

IBAN: TR250001002533699103995008 numaralı hesaba 20,00 TL (YirmiTürkLirası) itiraz ücreti yatırdıklarını belgeleyen banka dekontu ile birlikte yazılı olarak yapacaklardır,

 

Sayfa 3 / 6

 

VII- DİĞER HUSUSLAR

 

 

 

 

 

VIII- ATAMA İŞLEMLERİ

 

X- SINAV KONULARI

ŞUBE MÜDÜRÜ

Tecvid

İbadetler (Namaz, Oruç, Zekât, Hac, Kurban, Adak, Yemin, Helaller-Haramlar)

Hz. Muhammed’in Hayatı

İslam Ahlakı

Mezhepler Tarihi

Dinler Tarihi

Türkçe Dil Bilgisi

Anayasa

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

633 Sayılı DİB Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu

3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

6245 Sayılı Harcırah Kanunu

4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu

5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu

5271 Ceza Muhakemesi Kanunu

DİB Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

DİB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği DİB Sınav Yönetmeliği Taşınır Mal Yönetmeliği

DİN HİZMETLERİ UZMANI

Kur’an Tarihi

Tecvid

Kur’an-ı Kerim Meal Bilgisi

Tefsir Tarihi

Tefsir Usulü

Tefsir Edebiyatı

Hadis Tarihi

Hadis Usulü

Hadis Edebiyatı

Kelam Tarihi

Kelam Ekolleri ve Görüşleri (Maturidi-Eşari)

Kelam Ekolleri ve Görüşleri (Diğer Mezhepler)

Fıkıh Tarihi

İbadetler (Namaz, Oruç, Zekât, Hac, Kurban, Adak, Yemin, Helaller-Haramlar)

Fıkıh Usulü

Hz. Muhammed’in Hayatı

İslam Ahlakı

Mezhepler Tarihi

Dinler Tarihi

Türkçe Dil Bilgisi

Anayasa

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

633 Sayılı DİB Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu

3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

DİB Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

DİB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği DİB Sınav Yönetmeliği

ŞEF

Tecvid

İbadetler (Namaz, Oruç, Zekât, Hac, Kurban, Adak, Yemin, Helaller-Haramlar)

Hz. Muhammed’in Hayatı

Mezhepler Tarihi

Dinler Tarihi

Türkçe Dil Bilgisi

Anayasa

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

633 Sayılı DİB Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu

3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

6245 Sayılı Harcırah Kanunu

4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu

5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu

DİB Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

DİB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

DİB Sınav Yönetmeliği

Taşınır Mal Yönetmeliği

Sayfa 5 / 6

 

XI- KAYNAK ESERLER

DİB İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kaynak