2018 Yılı Murakıplık Sınavı Duyurusu

DUYURU

Başkanlığımız taşra teşkilatında münhal bulunan; aşağıda unvanı, sınıfı ve adedi belirtilen kadrolara yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre kurum içi naklen “murakıp” alımı yapılacaktır.

MÜNHAL KADRONUN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav) üzerinden başvurularını gerçekleştiren ve 23.07.2018 tarihinde DİBBYS üzerinden isimleri ilan edilen adayların ayrıca yazılı sınav için 28 Ağustos-7 Eylül 2018 tarihlerinde (aday.ankara.edu.tr) adresi üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Engelli adaylar:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Döner                  Sermaye                   İşletmesi                    Sınav                   Yönetim                   Merkezi

IBAN: TR250001002533699103995008 numaralı hesaba 20,00 TL (YirmiTürkLirası) itiraz ücreti yatırdıklarını belgeleyen banka dekontu ile birlikte yazılı olarak yapacaklardır.

 

VII.       DİĞER HUSUSLAR

 

 

 

 

 

VIII.        ATAMA İŞLEMLERİ

 

Yazışma Adresi

e-mail

Telefon

İlgililere duyurulur.

:  Diyanet  İşleri  Başkanlığı  İnsan  Kaynakları  Genel  Müdürlüğü

Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800

Çankaya/ANKARA

: persis@diyanet.gov.tr

: (0312) 295 70 00

Kaynak