2018 Yılı Vaizlik Giriş Sınavı Duyurusu

taşra teşkilatında münhal bulunan; aşağıda sınıfı, unvanı ve adedi belirtilen vaiz kadrolarına yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre kurum içi naklen atama yapılacaktır.

MUNHAL KADROLARIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav) üzerinden başvurularını gerçekleştiren ve 23.07.2018 tarihinde DİBBYS üzerinden isimleri ilan edilen adayların ayrıca yazılı sınav için 28 Ağustos-7 Eylül 2018 tarihlerinde (aday.ankara.edu.tr) adresi üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir.

 

 

 

 

 

 

Sayfa 1 / 4

 

Engelli adaylar:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sayfa 2 / 4

 

 

VI.İTİRAZLAR

 

Döner                  Sermaye                    İşletmesi                    Sınav                   Yönetim                   Merkezi

IBAN: TR250001002533699103995008 numaralı hesaba 20,00 TL (YirmiTürkLirası) itiraz ücreti yatırdıklarını belgeleyen banka dekontu ile birlikte yazılı olarak yapacaklardır.

 

VII.       DİĞER HUSUSLAR

 

 

 

 

 

VIII.        ATAMA İŞLEMLERİ

 

 

İlgililere duyurulur.

D.İ.B. İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kaynak