Açıktan Atama Sınavı (Müezzin-Kayyımlık) Duyurusu

Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında münhal bulunan müezzin-kayyım kadrolarına; 2016 yılı KPSS (B) grubu puan sırası esas alınarak her bir grup için tabloda belirtilen boş kadro sayısının üç (3) katına kadar çağrılacak aday arasından sözlü sınav sonucu başarı sırasına göre “Müezzin- Kayyım”  alınacaktır.

 

 

I- BAŞVURU ŞARTLARI

II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adayların, başvuru yaptıkları kontenjan grubuna ilişkin KPSS mezuniyet durumlarını gösterir öğrenim belgelerinin tümünü başvuru esnasında ibraz etmeleri gerekmektedir. Adayların, ibraz ettikleri belgelerle sahip oldukları puan türlerine ait (Lisans mezunları için KPSSP124; Önlisans mezunları için KPSSP123; İmam-hatip Lisesi mezunları için KPSSP122) KPSS mezuniyetlerinin aynı olması gerekmektedir.

IV- SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE KONULARI

alanlarından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirileceklerdir.

V- DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI

VI- SINAV SONUÇLARI VE İTİRAZ

VII- YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

Tercih ve yerleştirme işlemlerine ilişkin hususlar Başkanlığımız tarafından daha sonra ilan edilecektir.

VIII- DİĞER HUSUSLAR

İlgililere duyurulur.

Bu yazının kaynağı: http://dingorevlileri.com/aciktan-atama-sinavimuezzin-kayyimlik-duyurusu/