DN-BR-SEN SOMA LE BAKANLII BASIN AIKLAMASI

DİN-BİR-SEN HABERİ

ÇALIAN-SEN bal DN-BR-SEN Soma ilçe yönetimi olarak ilçe müftümüz Sddk DURMU hakknda basnda çkan haberlere istinaden basn açklamas yaplmas gerei hasl olmutur.

Soma Belediyesinin düzenledii Karaelmas kültür etkinlikleri Festivalinin açlnda yaplan dua esnasnda lçe Müftüsü Sddk DURMU’ un dua srasnda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü zikretmedii gerekçesiyle asl astar olmayan haberler dizisi yaynlanmtr.

Belediye önünde yaplan festival açlnda aniden bir gelime yaanm orada bulunanlardan bir kiinin talebiyle müzik susturularak dua edilmesi talep edilmitir. Konunun ehitler le gazilerle ve Atatürk’le hiç bir alakas yoktur. Bu nedenle Gündem de kalmak isteyenlerin kendilerini bu tarz olaylarla gündemde tutmak için yaplm bir olay olarak görüyoruz. Millet artk bu tür olaylar yemiyor. Gündemde kalmak istiyorsanz millete hizmet edeceksiniz sklmadk el  çalnmadk kap ,selam verilmedik kimse brakmayacaksnz. Anlayacanz buradan size i de çkmaz ekmekte  çkmaz.

lçemizde görev yapan bütün müftülerimiz vatanna milletine devletine bal milliyetçi vatanperver insanlardr bunlar herkes bilir. Sayn hocamzn 1.5 yldr ilçemizde görev yapt sürece dualarna ahit olan sizlersiniz. Her duadan sonra kendisini tebrik eden de yine sizlersiniz. Bile bile bu tür beyanlarda bulunmanz art niyetten baka bir ey deildir. Derdinizin Atatürk’e sayg olmad aikardr. Aklnzdan geçeni açkça beyan etmeniz daha hayrl olacaktr.

ATATÜRK ÜZERNDEN PRM YAPMA DÖNEM BTMTR.

Atatürk’ü bahane ederek hocamzn üzerinden prim yapmak istiyorsanz buradan size sermaye çkmayacaktr. Ciddi bir rahatszlnz varsa  müftülüümüzün kaps ardna kadar açktr. Gelip fikrinizi açkça beyan edebilirsiniz.

ASIL MESELE 15 TEMMUZ RUHU VE AFRN EHTLER M ?

lçe Müftümüzün vaazlarnda milli uuru diri tutmak için sürekli 15 TEMMUZ dan ve AFRN EHTLERNDEN bahsetmesi niçin zorunuza gidiyor. Bunlar açkça dile getiremediiniz için ATATÜRK üzerinden müftü beyi karalamaya çalmak yiitlie sar m ?  15 Temmuz ve AFRN ehitlerinin anlmasndan niçin rahatszsnz. Ayrca 1 gun sonra ehitlik de Atatürk ve silah arkadalaryla ilgili duay duymu olsaydnz bu söylediklerinizden utanrdnz.

Ayrca Basnda yer alan manette Kaymakam beyin soruturma açabilecei ve sert bir dille uyaraca dile getirilmitir. Siz kimsiniz burada devleti temsil eden Kaymakam  bey hakknda kaymakam beyle görümeden onun namna bu tür cümleler kuruyorsunuz. Dier bir manette ise Sayn Milletvekilimiz Mehmet Ali ÖZKAN n ya sabr çektii ve sustuu eklinde haber yaplmas basn ahlakyla da uyumamaktadr. Ne zamandan beri insanlarn kalbinden geçenleri okumaya baladnz

Yaplacak her hangi bir ilem varsa sayn Milletvekilimiz veya Kaymakam Bey zaten gereini yapar onlar namna siz mi karar vereceksiniz.

BU SENERYO SOMA DA DAHA ÖNCE DENENMT AMA TUTMADI YNE TUTMAYACAK

Ayn mesnetsiz saldrlar önceki müftümüz sayn Eyüp BALDEMR hocamza da yapma teebbüsünde bulunmutunuz. ayni seneryoyu tekrar etmekten maksadiniz nedir? Soma y karistirmak ve  huzurunu bozmak  için bir yerlerden talimat mi alyorsunuz .Niyetinizi açkça söyleyin herkes bilsin.

Ülkemiz zor bir dönemden geçmektedir. Birlik ve beraberlie en çok ihtiyaç duyduumuz bu günlerde Soma gibi bir ilçede kendilerini gündem yapmak isteyen baz kimseler Atatürk üzerinden siyaset yapmaya kalkarak Sayn Hocamz eletirmeye kalkmlardr. Sayn Müftümüz üzerinden acaba Diyanet leri Bakanlna m saldrlyor?

GAZ MUSTAFA KEMAL BU ÜLKENN KURUCUSUDUR.

Atatürk üzerinden siyaset yapmaya kalkanlar unu çok iyi bilsinler ki, Atatürk bugün yaam olsayd, hiçbirinizi Atatürkçü saymaz, size gerekli cevab bizzat kendisi verirdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin kurucusudur. Cumhuriyet’i hepimize emanet etmitir. Atatürk’ün devletçiliini ve 6 ilkesinin ana fikrini bilmi olsaydnz bu yaptklarnzdan utanrdnz. Atatürk, hiçbir siyasi partiye ve hiçbir dernee hiç mâl edilemez. O büyük ahsiyet hepimizin ortak deeridir. Atatürk’ü istismar ediyorsunuz. Atatürk’ün adn kullanarak bu ülkeyi ve bu milletin deerlerini pervaszca sömürmeye çalyorsunuz. Özellikle böyle bir günde ülkenin skntlarla boutuu bir ortamda sorun üretmeye hakknz yok.

Diyanet camias olarak bizler, Atatürk’ü kullanmaktan baka icraatlarda bulunmayan sizlerden daha fazla Atatürkçüyüz. unu iyi biliniz ki, Atatürk’ü anmak Atatürkçülük deildir. Bu sadece bir gösteri ve ovdur. Atatürk’ün fikirlerini anlamak, onu yaatmak ve uygulamak gerekir. Türkiye’yi daha ileriye götürmek, halkn bütünün özgürlüünü salamak, ülkeyi batanbaa imar etmek ve sosyal devlet olmak Atatürkçülüün ta kendisidir.

Soma lçe Müftüsü Sayn Sddk DURMU Hocamz destekliyoruz. Gündem oluturmann ve Atatürk üzerinden siyaset yapmann yeri böyle bir gün olmamaldr. Bu yaplan aymazl iddetle knyor ve kendilerini Sayn Müftümüzden özür dilemeye davet ediyorum.”

 

Muhammed Fatih KURUN                                             Mustafa Fatih UZUNOLU

DNBRSEN L BK.YRD.                                                DNBRSEN SOMA LÇE BK.

Gazi Mustafa Kemal Bulvar (GMK Bulvar) No:39 / 20-21
Maltepe Çankaya / Ankara
Tel :+90 312 232 70 20
Fax :+90 312 232 70 21
Gsm:+90 530 505 63 36

Vergi Dairesi : Mithatpaa V.D.        Vergi Numaras : 879 062 1718
IBAN NO : TR56 0001 0004 7152 5286 9150 01


 

Haberin tam metni için tıklayın