İhsan Şenocak: Mustafa İslamoğlu sünnet düşmanı, Kur’an’ı tahrif ediyor

Kaynak: Risale Haber

Bu yazının kaynağı: http://dingorevlileri.com/ihsan-senocak-mustafa-islamoglu-sunnet-dusmani-kurani-tahrif-ediyor/