Türkiye’de eğitimini aldığı İslamiyet’i kızlara öğretiyor