İl Müftü Yardımcılığı (Bayan) Sınavı Duyurusu

2018 Yılı İl Müftü Yardımcılığı (Bayan) Sınavı Duyurusu

DUYURU

Ek-1

Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında münhal bulunan, aşağıda unvanı, sınıfı ve adedi belirtilen kadrolara

sınav (yazılı ve sözlü) sonucuna göre kurum içi naklen bayan “il müftü yardımcısı” alımı yapılacaktır.

belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,

müftülükleri  veya  dini  yüksek  ihtisas/eğitim  merkezi  müdürlüklerine  başvuru  için  gerekli  belgelerle

birlikte şahsen başvuracaklardır.

    Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurtdışından sınava başvuracak adaylar adına üçüncü şahıslar başvuru işlemini yapabileceklerdir.

III.       BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

         Başvuruları   alan   personele   gerekli   belgeleri   ibraz   edemeyen   adayların   başvuruları   kabul

edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.

         Yazılı beyan istenen hususlar, tek bir dilekçede yer alacaktır.

         Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

ğ) Başkanlık ve devlet memurları ile ilgili mevzuat,

Adaylar, sözlü sınavda sınav komisyonunun her bir üyesi tarafından;

Başkanlığı Personel Yeterliklerinde belirtilen “Ortak Genel Kültür Yeterlikleri” ile “Müftü Temel ve Özel

Yeterlikleri” esas alınacaktır.

tamamlanmasından  sonra  Başkanlığımız  internet  sitesinde  ve  aynı  sitedeki  İnsan  Kaynakları  Genel

Müdürlüğü sayfasında ayrıca ilan edilecektir.

(https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav) adresi aracılığıyla gerçekleştireceklerdir.

olana, hizmet süresi fazla olana ve doğum tarihi önce olana sıralamada öncelik verilecektir.

kadro sayısı kadarı asıl ve yedek sıralanacaktır.

7 (yedi) gün içinde yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri

Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapacaklardır.

VII.      ATAMA İŞLEMLERİ

o ile yerleştirilecektir. Başarılı olup atanmaya hak kazanamayan adaylar tercih ettikleri il için başarı sıralamasına göre yedek olarak belirlenecektir.

VIII.    DİĞER HUSUSLAR

sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir.

Başkanlık adaydan belge talep edebilecektir.

Adayların  taleplerini  içerir  ıslak  imzalı  ve  yazılı  dilekçelerini  İnsan  Kaynakları  Genel  Müdürlüğüne ulaştırmaları gerekmektedir.

sayfasında yapılan tüm duyurular, tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yönetmeliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

Yazışma Adresi: Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800

Çankaya ANKARA

e-mail                      : persis@diyanet.gov.tr

Telefon                    : (0312) 295 70 00

Fax                           : (0312) 285 85 72

İlgililere duyurulur.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kaynak